http://www.youtube.com/watch?v=Ujlr4BRBOZI&feature=youtu.be

O prelegere academică de Dr. Pat Fagan, Family Research Council, cu subtitrare în română.